Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

 Nasza biblioteczka została utworzona w oparciu o wybór publikacji sporządzonych przez naszego czytelnika i ułożona według daty opublikowania. Zapraszamy Państwa do jej wzbogacania, a także do przesyłania do redakcji innych skwierzynaliów. 

 

„Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka . Szkice z przeszłości”/ Andrzej Kirmiel; tłumaczenia z jęz. pol. i niem. Ewa Ochwiejewicz. AKirmielmiedzyrzeczWydawca/druk: Drukarnia „Ligatura” Zielona Góra, 2015 r. 432 s. : 132 il. (w tym kolor); 24 cm.

"Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka. Szkice z przeszłości" Andrzeja Kirmiela, historyka, dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu, autora artykułów i publikacji z zakresu historii regionu ( także Skwierzyny -czytaj poniżej), a także stosunków polsko – niemieckich i polsko – żydowskich. Książka obejmuje okres od wczesnego średniowiecza do 1945 roku i skupia się, co prawda na historii Międzyrzecza i ziemi międzyrzeckiej, ale wiele miejsca poświęcono także pobliskiej Skwierzynie. Praca ma charakter popularno-naukowy i napisana jest bardzo przystępnym językiem, a tekst wzbogacony został dużą ilością zdjęć i ilustracji. Autor zaakcentował w niej najważniejsze procesy społeczno-historyczne, starając się je wyjaśnić, bazując na charakterystycznych przykładach”. Andrzej Kirmiel - promocja książki. Ziemia Międzyrzecka. You Tube

 

przewodnik

"Przewodnik turystyczny. Gmina Skwierzyna". Przewodnik z mapami: Gminy Skwierzyna i propozycją spaceru wzdłuż niebieskiej linii. Wydawca Urząd Miejski w Skwierzynie. 2016 r. 

 W naszej prpozycji znajdzie się coś dla miłośników dwóch kółek - szlaki rowerowe, dla kochających historię i kulturę - perły architektury, dla zwolenników pieszej wędrówki - szlaki nordic walking oraz dla spragnionych wodnych wrażeń - krainę dwóch rzek Warty i Obry. (...) mapa turystyczna "Spacer wzdłuż niebieskiej linii" stanowi znakomite uzupełnienie przewodnika.

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia

 

 

 

 

Spacer

„Spacer wzdłuż niebieskiej linii” / Wznowione wydanie turystycznej mapy miasta Skwierzyna;          Wydawca: Urząd Miejski w Skwierzynie, 2015 r. Nakład: 1800 szt.

W 2010 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych „Obra- Warta" uzyskało dotację z Gminy Skwierzyna na realizację projektu „Spacer wzdłuż niebieskiej linii". Wymiernym rezultatem projektu była wydana mapa Skwierzyny, ciekawa estetycznie, z  rysunkami autorstwa Marty Balcerzak. Na jubileusz stowarzyszenia w 2015 roku (20. rocznica), Gmina Skwierzyna wydała nową edycję mapy. Na mapie miasta połączono „niebieską linią” wszystkie charakterystyczne, zabytkowe i ciekawe architektonicznie miejsca Skwierzyny. Obiekty zaznaczone rycinami na mapie, zilustrowano zdjęciami z krótkimi opisami w języku angielskim, niemieckim i oczywiście polskim. Czytaj więcej o rocznicy Stowarzyszenia "Obra-Warta" 

 

 garnizon

 

Garnizon Skwierzyna. Rys historyczny 1945-2015” / [materiały zebrał i opracował: mgr Zygmunt Kadłubiski; wybrane teksty: płk rez. mgr inż. Wiesław Mierzyński, płk rez. mgr inż. Andrzej Kijak, ppłk rez. mgr Adam Durajczyk]; Wydawca – 35. Skwierzyński dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej- Ministerstwo Obrony Narodowej, 2015 r. – 76s. : 160 il. (w tym kolor.); 29,5 cm.

W listopadzie 2015 r., z okazji 70. rocznicy powstania garnizonu wojskowego w Skwierzynie, ukazała się monografia „Garnizon Skwierzyna. Rys historyczny 1945-2015”. Tematem opracowania jest historia skwierzyńskiego garnizonu, od chwili jego powstania do 2015 roku. Jest pierwszą próbą – jak czytamy we wstępie - enumeratywnego ujęcia historii polskich jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie i przypomnienia najważniejszych wydarzeń z nimi związanych, bez dokonywania ocen i komentarzy. Wydawnictwo wzbogacone jest wieloma fotografiami i dokumentami związanymi z historią skwierzyńskich jednostek wojskowych. Czytaj artykuł Krystyny Kamińskiej 

                                                                                                                                                           MRU                          

 

 

 

Z inicjatywy Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Odkrywamy Lubuskie” ,  w szwajcarskim magazynie podróżniczym ukazał się tekst Simona Buhler’a z fotografiami Mariusza Radomyskiego /The Fortified Front of the Odra-Warta Rivers in a swiss travel magazine - text Simon Buhler, phot. Mariusz Radomyski/ opisujący fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (w tym Grupy Warownej Ludendorff) i przy okazji polecający skwierzyńską restaurację i hotel nad jeziorem Lubikowskim.

Czytaj całość PDF

 

Jednodniowka     

 

W czerwcu 2015 r. ukazała się jednodniówka "Skwierzyńskie wspomnienia" (8 s. 42 cm.), wydana przez miasto Skwierzyna, dla uczczenia przybycia do Skwierzyny pierwszych mieszkańców z Kresów Wschodnich. Komitet obchodów 70-lecia przybycia do skwierzyny pierwszych mieszkańców. Zespół redakcyjny: Jerzy Kuźmicz, Walenty Kulik, Maciej Zawidzki. Wydawca - SOK Skwierzyna. Nakład 1000 egz. (bezpł.)

 

25latsamorzadnosci 

 

"Książeczka, którą oddajemy Państwu do rąk, ma być skromnym przypomnieniem tamtych (I wyborów samorządowych -przyp. aut.) i  zupełnie niedawnych wydarzeń, wspomnieniem wszystkich, którzy samorządność tworzyli i tworzą. Informator jest niemal repliką wydania z 2005 r., choć w wersji poprawionej i uzupełnionej o kolejne kadencje - V, VI, VII (w toku). Informator wydano z okazji 25-lecia Samorządności w Polsce (czerwiec 2015 r.). "25 lat samorządu terytorialnego w Skwierzynie". Opracowanie: Małgorzata Kubiec; wydawca: Urząd Miejski w Skwierzynie, 2015 r. - 24 s. il. (w tym kolor.) 21 cm.

 

 

Wystawa

W lutym 2015 r., z okazji 70. rocznicy powrotu Skwierzyny do Polski i 70. rocznicy przyjazdu do miasta pierwszych przesiedleńców z Kresów Wschodnich  (Klewania), wydano ( w Klubie JW.3949) okolicznościowy katalog  wystawy (8 s.21 cm) zatytułowanej „W poszukiwaniu Ziemi Obiecanej – Skwierzyna, powrót do Polski”.

 

 

Skwierzyskiespotkania

 

„Skwierzyńskie Spotkania Skwierzynatreffen” / [teksty: Zofia Zawłocka, Zygmunt Kadłubiski, Andrzej Kirmiel]; Wydawca – Urząd Miejski w Skwierzynie, 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.);     21 cm.

Przypomnienie zasłużonych skwierzyńskich lekarzy – polskiego Radzimira Śmigielskiego     i niemieckiego Johanna Metziga, a także tekst o Żydach w Skwierzynie.

Radzimir Śmigielski

Od 1971 roku w skwierzyńskim szpitalu pracował Radzimir Śmigielski, ginekolog, lekarz cieszący się niezwykłym uznaniem, szczególnie kobiet. Z małego szpitala stworzył placówkę znaną w regionie. Zbudował nowy szpital, ale także zadbał o przychodnie na wsiach. Do tego stale się kształcił, zdobył tytuł doktora nauk medycznych, troszczył się o pacjentów i lekarzy. Był osobą powszechnie szanowaną za nieustanną pracę, która doprowadziła go do zawałów serca. Zmarł w 1994 roku nie osiągnąwszy 60 lat. Teraz szpital w Skwierzynie nosi jego imię.

Johann Metzig

Równie ciekawą postacią był doktor Johann Metzig, choć on zasłużył się nie tylko Skwierzynie, ale wszystkim Polakom. Ze Skwierzyną łączyło go miejsce urodzenia w 1804 roku. Wkrótce potem rodzina przeprowadziła się do Międzyrzecza, a dorosły Johann Metzig najdłużej związany był z Lesznem. Na pewno w Skwierzynie i w Międzyrzeczu w latach jego młodości silne były wspomnienia Polski, bo dopiero od II rozbioru w 1793 roku ziemie te przynależały do Prus, a w latach 1807 – 1815 było tu Księstwo Warszawskie. Do tego Johann ożenił się z kuzynką Fryderyka Chopina, która wniosła do małżeństwa religię katolicką i język polski. Lekarz, społecznik i polityk, a przede wszystkim orędownik spraw Polski.

Żydzi ze Skwierzyny

Tekst o Żydach w Skwierzynie jest opisem historii gminy żydowskiej, gdzie autor przedstawił także nieistniejącą już synagogę oraz największy na Ziemi Lubuskiej cmentarz żydowski, na którym współcześnie doliczono się 247 płyt nagrobnych. Ten cmentarz jest szczególnie wart polecenia, bo to wyjątkowa pamiątka obecności Żydów w Skwierzynie.

  Urząd Miejski w Skwierzynie wydał (w latach 2012 – 2014) wiele materiałów w formie folderów, przewodników, map ( w tym tras rowerowych), w celu popularyzowania atrakcji turystycznych naszego regionu i Skwierzyny. Wydano Naszlaku1m.in.Skwierzyna -kraina Nordic Walking (2012),     Na szlaku Skwierzyny (2013)

Informator turystyczno-krajoznawczy dla trasy rowerowej TRON i mapa turystyczno-krajoznawcza 1:250 000 Trasy Rowerowej Odra – Noteć.

 

 

 

 

 

Kolej

„Kolej Skwierzyna – Stare Bielice. Kolejowy modernizm w Polsce” / [Miron Urbaniak]; Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze Urząd Miejski w Drezdenku. Urząd Miejski w Skwierzynie. Łódź 2013 - 347 s. il. 30 cm.

Mam nadzieję, że książka Kolej Skwierzyna – Stare Bielice. Kolejowy modernizm w Polsce będzie cieszyła się zainteresowaniem nie tylko historyków, miłośników kolejnictwa czy regionalistów, ale stanie się również bardzo przydatnym kompendium wiedzy w zakresie metodologii wartościowania zabytków kolejnictwa dla polskich służb ochrony zabytków.       Z wielką przyjemnością rekomenduję zatem tę interesującą w warstwie treściowej oraz ikonograficznej książkę i zapraszam do wciągającej lektury.

dr Barbara Bielinis-Kopeć

Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków

 Czytaj artykuł Krystyny Kamińskiej. EchoGorzowa.pl

 

Wsplnapami

 

 

 

„Wspólna pamięć, wspólna przyszłość” / [teksty: Beata Igielska, Róża Wawrzyniak, Karolina Dzierżyńska]; Urząd Miejski w Skwierzynie, 2013. – 41 s. : il. (w tym kolor.);     21 cm.

Przypomnienie skwierzyńskich ludzi kultury – polskiego pisarza Janusza Olczaka i niemieckiego kompozytora Johanna Gottfrieda Piefke.

31 lipca 2013 r., w Majątku Ziemskim Pałac Wiejce odbyło się polsko – niemieckie seminarium poświęcone twórcom kultury związanym ze Skwierzyną. Gmina Skwierzyna wspólnie z niemieckim miastem partnerskim Fredersdorf – Vogelsdorf zrealizowała projekt pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość”, w ramach którego zorganizowano seminarium poświęcone dziedzictwu historycznemu regionu. Opracowanie zawiera biografie i opisuje dokonania tych dwóch ważnych dla Skwierzyny postaci.

 

 

Metzig

 

 

„Dr Johann Metzig - Europejczyk i orędownik spraw Polski w XIX wieku” 

[red. Zygmunt Kadłubiski] ; Klub Jednostki Wojskowej 3949 w Skwierzynie.  Skwierzyna, 2013. - 34 s. : il. (w tym kolor. ) ; 21 cm. 

Fragment publikacji:
Johann Christian Heinrich Metzig urodził się 20 maja 1804 r. w Skwierzynie nad Wartą w dawnym powiecie międzychodzkim. Pochodził ze starej, mieszczańskiej, ewangelickiej rodziny, jednakże okoliczności ich zamieszkania w naszym mieście nie są znane. Z pewnością byli członkami skwierzyńskiej społeczności wyznania ewangelickiego, charakterystycznego dla niemieckich mieszkańców miasta. Spis miejski z 1793 roku podaje, że zdecydowaną większość mieszkańców (poza katolikami i żydami) stanowili właśnie protestanci.
Jego przodkowie pochodzili ze Śląska i należeli do rodzin niemieckich dawno zasiedziałych w Polsce. Pradziad Johann Gottfrid Metzig (ur.1740) był organistą w Lubiatowie i tam też urodził się jego dziad Christian Metzig - pastor w Kożuchowie.
Ojciec - Johann Ernest Wilhelm Metzig (ur. 1772) był burmistrzem Skwierzyny (inne źródła podają Trzciel), a od 1808 r. adwokatem i sędzią w Międzyrzeczu. Od postania Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1815 r. pełnił tam funkcję komisarza sprawiedliwości. Zmarł nagle 19 stycznia 1816 r.


Nadleśnictwo Skwierzyna z myślą o turystach, w celu ułatwienia dostępu do informacji turystycznej, w swoich publikowanych materiałach Nadlesnictwo3pokazywało niepowtarzalne miejsca naszego regionu.

Nadlenictwo1

Nadlesnictwo2       

Skwierzynadawniejdzis

 

 

„Skwierzyna – dawniej i dziś. Schwerin an der Warthe einst Und heute” / [Karolina Dzierżyńska]; Urząd Miejski w Skwierzynie. – Kwidzyn 2012. - 48 s. 23 cm.

Z przedmowy:

Przez wiele lat, najpierw jako mieszkaniec Skwierzyny, potem już nauczyciel historii, zbierałem materiały oraz informacje o mieście, w którym przyszło mi żyć. Często błędnie przyjmujemy, że historia naszych małych ojczyzn nie jest na tyle ciekawa, aby się w nią zagłębiać. Nic bardziej mylnego. Chciałbym, aby prezentowana Państwu publikacja pozwoliła odkryć urok i czar Skwierzyny sprzed drugiej wojny światowej. Żywię też nadzieję, że dzięki temu uda Man się ocalić od zapomnienia historię terenów, które zamieszkujemy, jak i ich wcześniejszych mieszkańców.

Burmistrz Skwierzyny - Tomasz Watros

 

Suchorski

 

 

„Jarosław Suchorski (1901 – 1977)”/ [oprac. Zygmunt Kadłubiski, Walenty Kulik,    Tomasz Wijata] Skwierzyna: Klub Garnizonowy, 2010, 21s. kolor, 21 cm.

Ze wstępu:

(...) Jarosław Suchorski to postać znana wszystkim miłośnikom jazdy konnej. Po wojnie napisał wspomnienia ułańskie ze swojej barwnej przeszłości, na kilka lat przed śmiercią popularny podręcznik jazdy konnej, „Jeździectwo". Niestety nie doczekał się wydania tej książki. Śmierć wyrwała Go z grona zapalonych zwolenników koni.
Jego związki ze Skwierzyną rozpoczęły się z chwilą zamieszkania w pobliskim Dłusku. Jak sam podkreśla od tego czasu czuł się skwierzynianinem. Miał tu swoich przyjaciół, spotykał się z żołnierzami jednostek wojskowych, młodzieżą w miejscowych szkołach. Podczas tych spotkań niemal bez przerwy mógł opowiadać o koniach, przytaczał nazwiska kolegów i sytuacje z minionych lat, a wszystko okraszał dowcipnymi anegdotami. Podjął także starania, aby zamieszkać w Skwierzynie.
Kochał mundur. W nim został pochowany, a towarzyszyła Mu symboliczna szabla, którą otrzymał od Szefa Uzbrojenia WP wraz z awansem na majora rezerwy w 1973 roku.
Pamięć o skwierzyńskim kawalerzyście, wielkim człowieku, a jednocześnie niezwykle skromnym, zasługuje na przypomnienie. Sylwetkę niezwykłego człowieka przedstawiamy także tym, którzy do tej pory nie znali tej barwnej postaci.
                                                                                                              

PrzyrodaGminy 

 

 

„Przyroda gminy Skwierzyna” / [praca zbiorowa pod red. Ludwika Lipnickiego];               Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. 2009 - 279 s. 29 cm.

(…) Ta publikacja zadaje kłam obiegowym i dość powszechnym poglądom, że skwierzyńska flora i fauna są monotonne, mało zróżnicowane, nieciekawe. A tymczasem… wpatrz się Czytelniku w tę przyrodę, poczuj jej oddech, zobacz oczami wyobraźni tętniące tutaj życie – w powietrzu, wodzie, na ziemi i pod jej powierzchnią, bo życie jest wciąż dla nas wielką niewiadomą, którą jednak musimy starać się poznawać, choćby dlatego, by siebie lepiej rozumieć, gdyż sami jesteśmy cząstką przyrody ożywionej.

Burmistrz Skwierzyny Arkadiusz Piotrowski

 

Nowaczynski

 

 

„Wincenty Nowaczyński (1883 – 1940)”/ [oprac. Zygmunt Kadłubiski,  Walenty Kulik, Tomasz Wijata]    Skwierzyna: Klub Garnizonowy,  2008, 24s. il. (w tym kolor,) 21 cm.

Opracowanie poświęcone bohaterowi Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, kawalerowi Orderu Virtuti Militari, dowódcy 68 pp i brygad KOP, obrońcy Warszawy 1939 roku – pułkownikowi Wincentemu Nowaczyńskiemu. Zebrane dokumenty       i materiały opisują udział w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie z bolszewikami, służbę w 68. Pułku Piechoty i Korpusie Ochrony Pogranicza. W tragiczny sposób ze skwierzyńskim, niemieckim obozem karnym związały się losy pułkownika Wincentego Nowaczyńskiego, gdzie poddano go śledztwu i torturom, a następnie przewieziono do Fortu VII w Poznaniu i zamordowano.

 

 Skwierzynamiastopogranicza

  

 

 

„Skwierzyna – miasto pogranicza. Historia miasta do 1945 roku” / [Andrzej Kirmiel]; Max Medium na zlecenie UMiG Skwierzyna. – Bydgoszcz 2004. - 168 s. 24 cm.

Od autora: W 1929 roku skwierzyński nauczyciel Oskar Tscheuschner napisał książkę o Skwierzynie i okolicach. Swoją pracę kierował przede wszystkim do młodzieży, będąc przekonanym, że wiedza na temat miasta i regionu jest niezbędnym elementem wykształcenia ówczesnych skwierzynian. Wydawałoby się, że w 2002 roku wszystko wygląda już inaczej, bo wydarzenia, które nastąpiły, całkowicie zmieniły bieg historii miasta. W Skwierzynie nie ma już uczniów Tscheuschnera ani ich potomków. Są inni młodzi ludzie, których rodzice i dziadkowie zapuścili korzenie w tę ziemię pół wieku temu. Teraz Skwierzyna jest dla nich miejscem, w które wrośli i z którym się w pełni identyfikują. Przede wszystkim do nich, do uczniów skwierzyńskich szkół, jest adresowana ta książka. Mam nadzieję, że również dorośli mieszkańcy zechcą ją przeczytać, tym bardziej, że jest to pierwsza próba syntetycznego ujęcia historii miasta, obejmująca okres od początków do 1945 roku.

Andrzej Kirmiel

ydziwSkwierzynie

 

 

 

„Żydzi w Skwierzynie” / [Andrzej Kirmiel]; Skwierzyńskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego.  Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie. 2002 - 26 s. 30 cm.

Skwierzyńskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, dostrzegając problem degradacji cmentarza żydowskiego, wykorzystało szansę uzyskania środków na jego restaurację, dzięki zaangażowaniu grupy ludzi, którym los tego miejsca nie był obojętny. Dzieki projektowi „Przywrócić pamięć”, dotowanemu przez Fundację Forda, możliwe stało się przywrócenie cmentarzowi wartości historycznej i wydanie niniejszej publikacji upowszechniającej wiedzę o kulturze i dziejach Żydów skwierzyńskich.

Czesław Szymczak

 

 

 

 Plener2000    

 

„Skwierzyna 2000. II Ogólnopolski Plener Malarski” / [proj. katalogu Zygmunt Kadłubiski]; Klub Garnizonowy. Skwierzyński Ośrodek Kultury i Sportu.              Towarzystwo Miłośników Skwierzyny. Młodzieżowa Agencja Turystyczna.                   Urząd Miasta i Gminy Skwierzyna. Skwierzyna 2000 - 12 s. il. 22 cm.

Katalog II Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, odbywającego się w dniach 25.09 – 09.10. 2000 r. w Skwierzynie, zawiera prace uczestników pleneru. Celem pleneru było utrwalenie ciekawych i niepowtarzalnych krajobrazów Skwierzyny i jej okolic. Plener był kontynuacją pierwszego, zorganizowanego w 1999 roku, a wzięli w nim udział artyści profesjonaliści z różnych środowisk artystycznych: Sławomir Antoszewski, Krzysztof Czarnota, Dorota Komar-Zmyślony, Waldemar Oleszczak. Komisarzem artystycznym pleneru był Sławomir Antoszewski, zespół organizacyjny tworzyli: Zygmunt Kadłubiski, Jerzy Kuźmicz.

Plenermalarski

 

„I Ogólnopolski Plener Malarski. Skwierzyna ’99” / [proj. katalogu:         Anna Szymanek]; Rada Miasta i Gminy Skwierzyna. Skwierzyna 1999.           - 34 s. il. 22 cm.

Katalog I Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, odbywającego się w dniach 04-23.10.1999 r. w Skwierzynie, zawiera prace uczestników pleneru. Wzięli w nim udział artyści profesjonaliści z różnych środowisk artystycznych: Sławomir Antoszewski, Andrzej Czarnota, Franciszek Czempik, Ewa Jędrych-Czarnota, Małgorzata Kacperek, Andrzej Kacperek, Marian Knobloch, Małgorzata Lalek, Stanisław Mazuś, Krzysztof Pasztuła, Barbara Przyłuska, Mirosława Smerek-Bielecka, Michał Smółka, Renata Wojnarowicz. Komisarzem artystycznym pleneru była Anna Szymanek, komisarzem organizacyjnym Zygmunt Kadłubiski.

…Plener w Skwierzynie wspominam jako plener dla mnie wielce owocny: w nowe zjawiska malarskie, w nowe znajomości z dobrymi artystami, oraz wspaniałymi z wielką fantazją organizatorami i sponsorami. W tym urokliwym mieście pozostawiłem dużo motywów do których chciałbym wracać…

Stanisław Mazuś

  Okolice     

        Nieocenioną skarbnicą wiedzy o regionie, Skwierzynie i ludziach tu mieszkających był miesięcznik „Okolice Skwierzynne”. Pismo powstało z inicjatywy dr. Stanisława Władysława Adamczyka i ukazywało się od 1994 roku. Przez wiele lat, grupa wolontariuszy w składzie:

- redaktorzy naczelni: Stanisław Władysław Adamczyk, Ryszard Banachowicz, Beata Igielska,

- redaktorzy (pierwszy skład): Edward Hochenzy (zdjęcia), Zygmunt Kadłubiski, Andrzej Kirmiel, Jerzy Kuźmicz, Bożena Miśkiewicz, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Ryszard Syrewicz (grafika), ksiądz Paweł Ćopar CM, Marek Działoszyński, Elżbieta Majkutewicz (sekretariat redakcji), Maciej Zawidzki (sekretarz redakcji), Wiesław Melcer („Wieści z ratusza”),

redagowała ( przy udziale wielu współpracowników), jedyne wówczas, skwierzyńskie pismo.

 

 

 Skwierzyna1945 

„Skwierzyna 1945 - 1990” / [pod red. Stanisława Władysława Adamczyka]; Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Miłośników Skwierzyny. – Gorzów 1991. - 340 s. 24 cm.

Od Redaktora:

Czy „orły nasze lotem błyskawicy” – jak pragnął Adam Mickiewicz – spadły „u dawnej Chrobrego granicy” na początku 1945 roku? Okazało się, że powrót Wielkopolski i Macierzy do Skwierzyny był długotrwałym procesem przedtem i potem.

Autorzy prac zawartych w niniejszym zbiorze usiłowali ten proces pokazać, skupiając się głównie na ustalaniu faktów w różnych płaszczyznach procesu dziejowego, nie zapomniawszy o tym, aby :rycerze nasi” zostali należnym „dębowym liściem uwieńczeni”. Zdawali sobie sprawę z okoliczności, w jakich przyszło im prezentować rezultaty swoich dociekań. Były to dwie sesje popularno-naukowe zorganizowane w latach 1985 i 1989. Trzeba pamiętać, jakie to były lata, choć już wiemy, że kończyły epokę totalitaryzmu, w której pętach Skwierzyna przeżyła 56 lat (1933 – 1989). Te pęta stopniowo zrywali także autorzy ze swych myśli i przekonań. Stopień tego zerwania widoczny jest także w pracach          zbioru przedkładanego łaskawej ocenie czytelników.

Stanisław Władysław Adamczyk

 

miejscapamici

 

 

 

„Skwierzyna. Miejsca pamięci narodowej województwa gorzowskiego” / Gmina Skwierzyna. Gorzów Wlkp. 1979. - 24 s. il. 21 cm.   

…by ocalić od zapomnienia –

Ta niewielkich rozmiarów książeczka wydana została w 1979 roku. Do dziś zachowało się tylko kilka egzemplarzy, dlatego w 65. rocznicę zakończenia II wojny światowej, postanowiliśmy wznowić jej wydanie, by pamięć o istniejącym w Skwierzynie obozie jenieckim, a zwłaszcza zbrodniach dokonywanych przez hitlerowców na Polakach mieszkających na terenie dawnego powiatu skwierzyńskiego i okolic nie zaginęła.

Publikacja wydana została nakładem finansowym Gminy Skwierzyna.

 

 

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment