Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

We wtorek, 14 maja 2024 r. podczas  II sesji Rady Miejskiej IX kadencji skwierzyńscy radni jednogłośnie  wybrali nowego  wiceprzewodniczącego rady, którym został Arkadiusz Dudkiewicz.

Podczas sesji dokonano także wyboru członków i przewodniczących komisji stałych RM.

Ponadto, radni ustalili miesięczne wynagrodzenie burmistrza Wojciecha Kowalewskiego w wysokości:

- wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 100% maksymalnego poziomu wynagrodzenia określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów,

- dodatku funkcyjnego w wysokości 100% maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów,

- dodatku specjalnego w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Uchwałę o wynagrodzeniu burmistrza podjęto większością głosów: za 12 głosów , przeciw 3, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Przypomnieć należy, że kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określa, że  maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru wynosi do 20 041,5 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, których wysokość jest ustalana na podstawie odrębnych przepisów.

Link do sesji:

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment