Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Skwierzyńscy radni uchwalą wynagrodzenie dla burmistrzai składy komisji stałych RM

Jedną z pierwszych decyzji nowo wybranych radnych - jak informuje PortalSamorządowy.pl -  będzie ustalenie, ile wyniosą ich diety oraz ile zarobi  burmistrz. Wysokość wynagrodzeń włodarzy i diety szczegółowo określają przepisy zawarte w kilku dokumentach:

- ustawie o samorządzie gminnym,

- ustawie o pracownikach samorządowych,

- ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw;

- rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Jak informuje samorządowy portal, prezydent czy  burmistrz może zarabiać maksymalnie nieco ponad 20 tys. zł. Istnieje jednak możliwość dorabiania w innych miejscach, bowiem jedynie  nie mogą oni zasiadać w radach nadzorczych spółek komunalnych w swoim mieście czy gminie.

W przepisach zapisano, że górną granicę wynagrodzeń włodarzy miast i gmin, zgodnie z podwyżką uchwaloną nowelizacją ustawy w 2021 r., wyznacza 11,2-krotności kwoty bazowej, czyli obecnie 20 041,50 zł brutto. Jednocześnie przepisy mówią, że wynagrodzenie to nie może wynosić mniej niż 80 proc. maksymalnego, czyli 16 033,20 zł brutto.  Pamiętając, że powinien on obejmować również dodatki funkcyjne i specjalne. Włodarzom  przysługuje również dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ponadto przysługuje im dodatek stażowy (za wysługę lat), który w najlepszym przypadku może wynieść 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, ale nie jest on wliczany do pensji maksymalnej.

Wg oświadczeń majątkowych za 2022 rok (https://bip.skwierzyna.pl/oswiadczenia/22/5/rok/; nie ma jeszcze oświadczeń za 2023 rok) – burmistrz  otrzymał wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w UM – rocznie  ok. 300 000,00 zł, a jego zastępca ok. 210 000,00 zł

Ile będą otrzymywać radni którzy otrzymali od obywateli mandat zaufania?

Jak czytamy w  PortalSamorzadowy.pl,  radnym nie przysługuje pensja, a dieta, która wypłacana jest co miesiąc za sprawowanie mandatu samorządowego, kiedy radny nie może pełnić obowiązków służbowych. Także tutaj, ustawodawca wprowadził  ograniczenia, jak np. maksymalna dopuszczalna dieta, a władze uchwałodawcze muszą dokonywać zmian i ustaleń na gruncie lokalnym, mając to na względzie.

Na wysokość diet radnych – czytamy dalej - wpływ ma populacja danej gminy i powiatu. Im większy region, tym diety mogą być wyższe, ale nigdy nie mogą przekroczyć 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2024 r. wysokość kwoty bazowej wynosi 1789,42 zł,

W przypadku radnych powiatowych również obowiązują trzy progi wysokości diet:

- powiat powyżej 120 tys. mieszkańców - maksymalna dopuszczalna prawem, czyli w 2024 r. 4294,61 zł;

- powiat między 60 i 120 tys. mieszkańców - nie więcej niż 85 proc. maksymalnej, czyli w tym roku 3650,42 zł;

- powiat do 60 tys. mieszkańców (Powiat Międzyrzecki) - nie więcej niż 70 proc. maksymalnej, tj. dieta w roku bieżącym w wysokości do 3006,23 zł.

Wg oświadczeń majątkowych za 2022 rok (https://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/oswiadczenia/22/9/rok/ nie ma jeszcze oświadczeń za 2023 rok) roczna dieta przewodniczącego rady – ok. 32 000 zł, radnych – ok. 26 000 zł.

W przypadku gminy liczącej:

- powyżej 100 tys. mieszkańców - maksymalna dopuszczalna stawka diety w 2024 r. wynosi 4294,61 zł;

- między 15 do 100 tys. mieszkańców - nie więcej niż 75 proc. kwoty 4294,61 zł, czyli w tym roku 3220,96 zł;

- poniżej 15 tys. mieszkańców  (Gmina Skwierzyna) - nie więcej niż 50 proc. maksymalnej diety, czyli w 2024 r.  2147,31 zł

Portal samorządowy wskazuje, że istotną kwestią, na którą zwracają uwagę nadzory prawne wojewodów, jest zróżnicowanie stawek diet w obrębie danej rady z uwagi na pełnione w niej funkcje. Chodzi o to, żeby wszystkich członków rady nie obowiązywała jedna czy dwie wysokości. Zgodnie z tą zasadą, najwyższą dietę powinien pobierać przewodniczący rady, nieco niższą wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji, a jeszcze niższą szeregowi radni niesprawujący funkcji kierowniczych. \

Wg oświadczeń majątkowych za 2022 rok (https://bip.skwierzyna.pl/oswiadczenia/22/6/rok/; nie ma jeszcze oświadczeń za 2023 rok) roczna  dieta przewodniczącego rady – ok. 25 000 zł, wiceprzewodniczącego rady i  przewodniczących komisji stałych - ok. 17 000 zł, radnych niesprawujących  funkcji kierowniczych – ok. 12 000,00 zł.

Zróżnicowana wysokość diet radnych wynika z faktu, że  dokonywane były (zgodnie z przyjętą uchwałą) potrącenia radnym za nieobecność na posiedzeniach komisji stałych i sesji RM.

Natomiast radni sejmików wojewódzkich nie mogą pobierać diety wyższej niż 4294,61 zł, ale w tym przypadku liczebność mieszkańców danego regionu nie ma znaczenia.

Jakie wynagrodzenie dla burmistrza będzie obowiązywało w tej kadencji? Jak się dowiadujemy, radni w tej sprawie podejmą uchwałę już 14 maja br. (wtorek) na sesji nadzwyczajnej, która różni się od sesji zwyczajnej m.in. tym, że radni nad projektami uchwał nie będą dyskutowali na posiedzeniach komisji stałych rady.

Szanowni Państwo. Zwracamy uwagę, że zostało opublikowane – na stronie Skwierzyna.pl – zawiadomienie o wtorkowej sesji (14 maja br.0), z którego wynika, że podczas sesji nadzwyczajnej będą procedowane projekty uchwał w sprawie wynagrodzenia burmistrza i ustalenia składu komisji stałych RM. Nie ma projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. diet radnych.

Link do relacji z sesji: https://sesja.skwierzyna.pl/

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment