Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Radni przed pierwszą sesją

Pierwsze posiedzenie rady zwołuje komisarz wyborczy, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.  W tym roku, kadencja kończy się 30 kwietnia, więc w Skwierzynie – zgodnie z postanowieniem komisarza -  sesja inauguracyjna odbędzie się 7 maja br., czyli w ostatnim ustawowym terminie. Komisarz ustalił także porządek obrad pierwszej sesji rady, z której  musi być przeprowadzona obowiązkowa transmisja. W przeciwnym wypadku, sesja musiałaby być przerwana.

Zgodnie z ustawą kadencja burmistrza  rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady miejskiej i upływa z dniem jej upływu. Państwowa Komisja Wyborcza (ze względów proceduralnych)  zobowiązała komisarzy wyborczych do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady także ślubowanie  burmistrza.

Z tego co widzimy - za Siecią Obywatelską Watchdog Polska - ustalony porządek obrad  jest bardzo minimalistyczny: otwarcie sesji, wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego, ślubowanie radnych, wybór przewodniczącego rady, wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza, ślubowanie burmistrza, zamknięcie sesji.

Wszystko fajnie, ale jak zauważa  Watchdog  jest tu też kilka ciekawostek. Głosowanie tajne - w sprawie wyboru przewodniczącego – przeprowadza komisja skrutacyjna, a w porządku obrad nie ma  nic o jej powołaniu.  Chyba, że wybory będą realizowane poprzez narzędzia elektroniczne, oczywiście z zapewnieniem tajności – jak podkreślają.

  Podobnie jest ze stwierdzeniem prawomocności obrad (quorum), które jest niezbędne przy głosowaniu.

Porządek nie zawiera również wyboru wiceprzewodniczącego rady.  Oczywiście, bezwzględnym celem pierwszej sesji  jest to, żeby wybrać przede wszystkim przewodniczącego, ale jeśli... Znaczy, że trzeba przewidywać  różne sytuacje, bo kto by zwołał kolejną sesję?

Zatem, taki porządek należałoby zmienić, ale w którym momencie? Czy może to zarządzić radny senior (seniorka), który prowadzi tą pierwszą sesję? Czy po ślubowaniu radnych, a może dopiero po wyborze przewodniczącego może być zmieniony taki porządek obrad?

To są uwagi szczególnie przydatne  dla debiutujących radnych, a w  nowej skwierzyńskiej  radzie jest ich zdecydowana większość, a te kwestie formalne (jak się już niedługo przekonają) są także istotne.

Jak wieść gminna niesie – na przewodniczącą rady – „szykowana” jest Dorota Stefańska, która jest doświadczoną radną i po raz kolejny (trzeci?) będzie pełniła tę samorządową misję. Wiceprzewodniczącym (być może) zostanie Arkadiusz Dudkiewicz, który drugi raz został wybrany na radnego. Oboje startowali z komitetu wyborczego, który wprowadził do nowej rady 10 radnych. Choć – jak komentują mieszkańcy – dobrą praktyką byłoby aby wiceprzewodniczącym został ktoś z komitetu, z którego zostało wybranych pozostałych 5 radnych.  Czas pokaże! 1. sesja zwołana została na 7 maja br. o godz. 15.00 w sali skwierzyńskiego SOK-u.

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment