Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie (18 kwietnia br.) rozpoczęła się minutą ciszy dla  uczczenia pamięci zmarłego Jacka Cholewińskiego – radnego RM II kadencji w latach 1994 – 1998.

Podjętych zostało kilka uchwał, ale wiele pytań i emocji wzbudziła szczególnie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w umowie sprzedaży udziałów w skwierzyńskim szpitalu, którą  Spółka Nowy Szpital zawarła w 2008 r. z gminą Skwierzyna.

Dotychczasowy zapis w umowie zawierał ograniczenie, że ogólna liczba łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, w skwierzyńskim szpitalu, nie może przekroczyć 40%  ogólnej liczby łóżek w szpitalu. Spółka zaproponowała usunięcie tego zapisu, który ich zdaniem ogranicza jej możliwości działania.

Niektórzy radni podkreślali, że o ile zrozumiała jest intencja spółki zniesienia limitu 40% łóżek w ogólnej ich liczbie w szpitalu - pod warunkiem zachowania   ilości miejsc pracy i  dotychczasowego zakresu usług medycznych w placówce – to ze zdziwieniem komentowali, że nie proponuje się również zmiany  zapisu w umowie, który zabezpieczałby  (w większym zakresie) interes Gminy Skwierzyna i pacjentów przed ewentualnymi  (!) skutkami  znacznego ograniczenia działalności Spółki.  Czyli, gdyby kiedykolwiek, ktoś chciał podjąć jakiekolwiek decyzje o ograniczeniu działalności skwierzyńskiego szpitala, to skutkować to powinno  zwiększeniem ceny za udziały (10%) Gminy Skwierzyna, o  kwotę znacznie wyższą niż zapisana w umowie. Niestety – jak podkreślali - od wpisania w 2008 roku (do umowy)  kwoty 2.500.000 zł - po 16 latach, w przedłożonym teraz aneksie (do tej umowy) nic nie zmieniono i nie zwiększono tej kwoty nawet o 1 zł. Uchwałę przyjęto większością głosów (przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym).

Podjęto również ( jednogłośnie) uchwałę   o zmianie uchwały budżetowej, w której m.in. zapisano kolejne dofinansowanie (w wysokości 134.000 zł)  dla NZOZ Szpital w Skwierzynie, tym razem na zakup przyrządu do diagnostyki - kolonoskopu.

Pełna relacja z sesji (czas 1’12”): 

Podczas sesji sprawozdanie przedłożył Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Skwierzyna za 2023 r.  oraz informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy za rok 2023r. omówił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

Przyjęto Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie kontroli w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.

Relacje z sesji RM: //www.youtube.com/@radamiejskawskwierzynie">https://www.youtube.com/@radamiejskawskwierzynie

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment