Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Zmiany w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami

Zgodnie z obecnymi przepisami, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka specjalistycznego albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem, a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami bardzo często sami zapewniają swoim dzieciom transport do takich placówek. Mogą się wówczas starać o refundacje kosztów dowozu.

Po noweli ustawy, Rada Miejska w Skwierzynie  podjęła uchwałę w sprawie zwrotu tych kosztów jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie i ustaliła stawkę za 1 km przebiegu pojazdu: dla pojazdu o pojemności skokowej do 900 cm3 – 0,84 zł, o pojemności ponad 900 cm3 – 1,038 zł. Uchwała obowiązuje od 1 grudnia 2022 r.

Więcej: https://bip.skwierzyna.pl/46/4502/LVI_2F423_2F22_w_sprawie_ustalenia_stawki_za_1_km_przebiegu_2C_uwzglednianej_przy_obliczaniu_zwrotu_rodzicom_kosztow_przewozu_dzieci_2C_mlodziezy_2C_uczniow_oraz_rodzicow/

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment