Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Misja gospodarcza do Madrytu

Madryt - to kolejne miejsce, do którego w dniach 8-11 kwietnia z misją gospodarczą wybierają się lubuscy przedsiębiorcy. Delegacji przewodzić będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. W programie misji zaplanowano: spotkanie w Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Przedsiębiorców, wizytę w Szpitalu Uniwersyteckim la Paz oraz w Wyższej Szkole Technicznej, a także udział w targach żywnościowych Salon de Gourmets. Podczas wizyty w Madrycie odbędzie się także polsko-hiszpańska „Bitwa na wina”.Misja gospodarcza do Madrytu jest już kolejną organizowaną przez urząd marszałkowski w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020. Do Hiszpanii polecą przedstawiciele 10 lubuskich firm, w tym skwierzyńskiej firmy:

MAGDALENA MERDA - LEADER TEAM. ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI „MEBLE MERDA”

Podczas wizyty w Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Przedsiębiorców uczestnicy misji spotkają się z Ambasador RP w Madrycie Marzanną Adamczyk. Wezmą także udział w seminarium pn. Możliwości współpracy biznesowej z liderem rynku Europy Centralnej – Polską, podczas którego zaprezentowany zostanie potencjał gospodarczy regionu lubuskiego. Konfederacja zrzesza bezpośrednio 200 organizacji terytorialnych i branżowych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Kolejnym punktem wizyty jest spotkanie w madryckim Szpitalu Uniwersyteckim la Paz. Będzie to okazja do rozmów na temat możliwości odbycia tam praktyk lekarskich studentów medycyny, a także szansa na wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania nowatorskich programów ochrony zdrowia. Lubuska delegacja odwiedzi także Wyższą Szkołę Techniczną Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej – jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Europie w zakresie technologii. Uczelnia jest członkiem sieci PEGASUS, zrzeszającej szkoły wyższe kształcące w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Wizyta będzie okazją do rozmów na temat współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, wymiany studentów, możliwości realizacji międzynarodowych projektów badawczych oraz wymiany doświadczeń w kontekście budowy Parku Technologii Kosmicznych.

Lubuscy przedsiębiorcy odwidzą także Targi Salon de Gourmets- jedne z najważniejszych targów dedykowanych wysokiej jakości produktom branży żywności i napojów w Hiszpanii.

Misje organizowane są w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych, finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

  Więcej:    http://lubuskie.pl/news/25185/806/Misja-gospodarcza-do-Madrytu/

Źródło: Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment