Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

W dniu 26 marca 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie.

W porządku obrad m.in.:

- Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu o sytuacji na rynku pracy w Gminie Skwierzyna w 2014 r.
- Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu dotycząca zadań inwestycyjno-remontowych i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach Gminy Skwierzyna w roku 2015.
- Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za rok 2014, sprawozdania z realizacji: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna na lata 2013-2018 za rok 2014, Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skwierzyna na lata 2013-2015 za rok 2014.
- Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za 2014 r.
- Sprawozdanie z działalności Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w Skwierzynie za 2014 r.
- Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie za rok 2014.
- Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla parku, pomiędzy ul. Waszkiewicza, ul. Parkową, a ul. Grunwaldzką.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2015.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna.
- Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Skwierzyny uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej stanowiącego budynek świetlicy wiejskiej w Krobielewku.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna obejmującej działkę nr 525/142, stanowiącą własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Skwierzyny.
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres 21.01.2015 r. – 16.03.2015 r.
- Informacja Burmistrza Skwierzyny dotycząca zamierzeń na kadencję 2014-2018 z uwzględnieniem polityki Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

(Info za skwierzyna.pl)

 

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment