Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

 

W dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  • Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał: w sprawie przejęcia Przedszkola Wojskowego nr 84 w Skwierzynie,
  • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę    Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4. Zamknięcie obrad.

W poprzednim wydaniu Sesjografu informowaliśmy Państwa o zadanych Burmistrzowi zapytaniach radnych. Jak dowiadujemy się - do dnia 15 lutego - radni nie otrzymali odpowiedzi, pomimo, że statutowy termin to 14 dni. Według radnych narusza to dobre obyczaje, a także §26 ust.5 Statutu Gminy Skwierzyna. Jeśli otrzymamy informację o uzyskaniu odpowiedzi niezwłocznie poinformujemy o tym.

 Z ostatniej chwili!

Za nami V nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Radni rozpatrywali uchwałę dotyczącą przejęcia przez gminę przedszkola wojskowego nr 84. Projekt uchwały oraz wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, jak można było się dowiedzieć podczas obrad, został złożony przez Burmistrza Skwierzyny w trybie pilnym, tj. w czwartek 12.02.2015 r. To też należało się domyślać, iż sprawa wymaga bardzo pilnego rozpatrzenia, gdyż sesja zwołana została już na poniedziałek tj. 16.02.2015 r.

Podczas ożywionej dyskusji pomiędzy radnymi a burmistrzem i jego współpracownikami, która kilkakrotnie była przerywana przez obie strony, burmistrz i radni byli zgodni, że przejęcie przez gminę przedszkola jest konieczne. Wiele wątpliwości wywołał jednak temat finansowania przejętej placówki w roku bieżącym i latach następnych, jej reorganizacja, a także troska o zatrudnione tam osoby.

Pomimo wielokrotnych wniosków kierowanych przez radnych do burmistrza, ten nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi dotyczącej wskazania w budżecie gminy źródeł finansowania placówki. Stwierdził tylko lakonicznie, iż znajdzie niezbędne środki finansowe w i tak już napiętym budżecie gminy. Skarbnik gminy stwierdziła natomiast, iż w związku z tym, nie wyklucza konieczności podwyższenia w przyszłym roku podatków lokalnych. Z całej dyskusji można domniemywać, iż burmistrz podszedł do tematu dość lekko i pobieżnie, a sama uchwała wraz z jej uzasadnieniem, do której wprowadzono poprawki, była przygotowana bez należytej staranności. Ostatecznie radni po ponad dwugodzinnej sesji przyjęli uchwałę, potwierdzając tym samym wolę przejęcia przedszkola.

OBSERWATOR

Informacja!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią o niezwłocznej informacji o odpowiedziach na pytania radnych i mając na uwadze rzetelne informowanie mieszkańców o sprawach ich dotyczących, przekazujemy  odpowiedź Burmistrza Skwierzyny i odpowiedzi na pytania zadane przez radnych.

Link Odpowiedź Burmistrza Skwierzyny
Link Odpowiedzi_na_zapytania_Radnych1.pdf

 

 

 

 

 

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment