Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

W  dniu  20 maja   2021 r.  odbyła się XXXV  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie. W porządku obrad znalazło się wiele projektów uchwał, które z pewnością zainteresowały szersze grono mieszkańców gminy, w tym (jak widzimy w mediach społecznościowych) rodziców dzieci uczęszczających do skwierzyńskich klubików. Jednakże, akurat ten projekt uchwały (przedłożony Radzie Miejskiej przez organ wykonawczy – burmistrza) w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubie dziecięcym został  (jak się dowiadujemy) po gorących dyskusjach radnych w komisjach stałych RM, wycofany z porządku obrad tej sesji.

Została natomiast przyjęta uchwała w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła   na terenie Gminy Skwierzyna. W budżecie gminnym na ten rok zapewniono środki w wysokości 40 tys. zł na wymianę tzw. kopciuchów na nowoczesne źródła energii cieplnej.

Przyjęto także uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  w latach 2021 -2023, co z pewnością przyczyni się do widocznego wzrostu działań inwestycyjnych na terenie Gminy Skwierzyna.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami:  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy Skwierzyna za  2020 r.,  o przeciwdziałaniu narkomanii  z udziałem specjalisty terapii uzależnień oraz z realizacji  programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Skwierzyna.

Relacja z obrad sesji:

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment