Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

REGULAMIN „ II Rodzinny Rajd Rowerowy - Na Szlaku Bobra”

Organizatorzy: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie

Patronat medialny:  Radio Zachód Portal skwierzyna.eu Portal 66-440.pl Gazeta Lubuska

Cel imprezy:  1. Zachęcanie ludzi do aktywnego wypoczynku, popularyzacja jazdy na rowerze jako prostej formy rekreacji fizycznej,  2. Prezentacja walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu Nadleśnictwa Skwierzyna i okolic Skwierzyny, 3. Popularyzacja i wzrost wiedzy przyrodniczo-leśnej, podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych. 

Termin i miejsce: 1. Impreza odbędzie się w dniu 13 lipca 2019 roku (sobota) w Skwierzynie.  

 1. Rajd przebiega nieutwardzonymi drogami leśnymi, drogami szutrowymi i drogami utwardzonymi (asfaltowe, brukowe w miejscowości Skwierzyna) ścieżki dydaktycznej „Szlakiem bobrów” na dystansie 14 km (pętla).
 2. Start o godz. 10:00 – plac przy biurze Nadleśnictwa Skwierzyna (ul. 2 Lutego 2, 66-440 Skwierzyna). 4. Meta – plac przy biurze Nadleśnictwa Skwierzyna (ul. 2 Lutego 2, 66-440 Skwierzyna).

Zasady uczestnictwa:

 1. W rajdzie udział może wziąć drużyna, składająca się z minimum 2 (dwóch) członków rodziny. Drużyna, która wyrazi chęć udziału w imprezie, wypełnia i przesyła lub dostarcza osobiście formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) do dnia 12.07.2019 r. do godz. 15:00 do siedziby Nadleśnictwa Skwierzyna w Skwierzynie przy ul. 2 Lutego 2. Możliwe jest też wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza w formie skanu na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem 95 728 69 43.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w artykule poświęconym wydarzeniu na stronie www.skwierzyna.szczecin.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Rajd ma charakter rodzinny, może w nim brać udział każdy. Osoby niepełnoletnie muszą uczestniczyć w zawodach pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego).
 4. W rajdzie ustalony został limit uczestników do 200 osób. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Każdy uczestnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w rajdzie. Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w rajdzie na własną odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, starując w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 7. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) leży w gestii zawodników.
 8. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 9. Każdy zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w formie fotografii i/lub zapisu wideo, w celu promocji i dokumentacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Na szlaku bobra”. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
 10. Administratorem danych osobowych zawodników jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna z siedzibą przy ul. 2 Lutego 2, w Skwierzynie (kod pocztowy: 66-440), tel. 95 728 69 40, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Polityka prywatności prowadzona przez Nadleśnictwo Skwierzyna dostępna jest na stronie: www.skwierzyna.szczecin.lasy.gov.pl/polityka-prywatnosci.
 11. W dniu Rajdu każda drużyna zobowiązana jest do podania numeru kontaktowego do któregokolwiek z członków startującej drużyny, w celu zapewnienia kontaktu z uczestnikami w trakcie odbywania się Rajdu.
 12. Ze względów bezpieczeństwa w rajdzie zabroniony jest udział poruszających się na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach, nordic walking oraz biegających, biegających z wózkami i ze zwierzętami.
 13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 14. Zabrania się wnoszenia na trasę rajdu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, jak również zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych wszelkiego rodzaju.
 15. Uczestnikom zabrania się posiadania i zażywania wspomnianych środków i substancji zarówno przed jak i w trakcie rajdu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w rajdzie osób, co do których stwierdzono posiadanie lub spożycie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych wszelkiego rodzaju.
 17. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz środki ochrony indywidualnej (kask, elementy odblaskowe) w czasie rajdu.
 18. Każda drużyna otrzymuje pakiet startowy zawierający: mapę przebiegu rajdu oraz kartę zadań.
 19. Drużyny będą startowały w odstępach czasowych.
 20. Na trasie rajdu znajdują się tablice edukacyjne oraz zlokalizowane punkty, które obsługiwane są przez pracowników Nadleśnictwa Skwierzyna. Drużyna ma za zadanie podążać po trasie rajdu, zgodnie z otrzymaną mapą, oraz wypełniać otrzymaną kartę zadań. Odpowiedzi potrzebne do prawidłowego wypełnienia karty znajdują się w treści wybranych tablic edukacyjnych. Dodatkowo na karcie znajdują się zadania przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa, których prawidłowość wykonania potwierdzają wpisy osób obsługujących dany punkt.
 21. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Nagrody:

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą rajd, otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Najstarszy i najmłodszy zawodnik, którzy ukończą rajd, otrzymają statuetki.
 3. Spośród wszystkich drużyn, które ukończą rajd i dostarczą na metę prawidłowo wypełnione karty zadań, zostanie nagrodzonych w drodze losowania 10 drużyn, które otrzymają nagrody rzeczowe.

Finansowanie:

 1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Postanowienia końcowe:

 1. Dodatkowe informacje dotyczące imprezy można uzyskać na stronie internetowej www.skwierzyna.szczecin.lasy.gov.pl, www.skwierzyna.naszosir.pl.
 2. Organizatorzy zapewniają dla uczestników ciepły poczęstunek i napoje na mecie.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach biorących udział w rajdzie lub ich mieniu.
 5. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.
 7. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
 8. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 95 728 649 41 *334.

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment